Vi gör ljudmätningar och alla typer av akustikuppdrag.

 

För info eller offert: 
Stockholm: 
070-875 80 33
Malmö:
076-224 21 94
[email protected]

Akustisk rådgivning

Som akustisk rådgivare eller byggrådgivare kan Akustikmiljö ge raka besked på beprövade lösningar. Problematiken kan röra ljudisolering, ventilation, buller och ljudnivåer, både inomhus och utomhus, taluppfattbarhet o.s.v. ja, listan kan göras lång. Vi är flexibla och sätter era önskemål främst. En vanlig missuppfattning är att akustik inte alltid är estetiskt tilltalande eller att ljudisolering är dyrt men vi älskar utmaningar.

Byggrådgivning

Att bygga akustiskt bra ställer stora krav på dem som utför hantverket. För byggprojekt med krav på god akustik behöver hantverkaren ha kännedom om vad som är viktigt att ägna extra uppmärksamhet. Akustikmiljö har med stor framgång agerat byggrådgivare i ett flertal projekt och det innebär så gott som alltid att besiktningar avseende ljud blir godkända i första skedet.

God ljudisolering beror i stor utsträckning på konstruktionens täthet men också på dess separation. Det handlar om att eliminera ljudläckage i springor och spalter samtidigt som man ska undvika t.ex. stomljud. Genomföringar och ventilation är andra exempel på moment som kan orsaka väldiga problem om de inte utförs och tätas på ett riktigt sätt. Vi på akustikmiljö kan tack vare många tidigare projekt och lång erfarenhet anpassa våra förslag för att tillgodose utseende, funktionalitet, kostnad etc. Byggrådgivning kan ske löpande under projektets gång eller i form av utbildning för de inblandande i startskedet.

Kontakta Akustikmiljö