Vi gör ljudmätningar och alla typer av akustikuppdrag.

 

För info eller offert: 
Stockholm: 
070-875 80 33
Malmö:
076-224 21 94
[email protected]

Hotell

Akustikmiljö har varit ansvarig akustiker för flera hotell, se gärna vårareferenser

Vid nybyggnation och ombyggnation av hotell måste BBR uppfyllas. Detta innebär bland annat att man vid projekteringen måste ta hänsyn till en mängd olika ljudkrav som ställes på byggnaden. Den kravstandard som gäller är Svensk Standard, SS25268:2007 där specifika krav för hotell och restaurang finns angivna.

Den akustiska projekteringen handlar ofta om att tillgodose att erfpoderlig akustisk separation uppnås mellan gästrum och andra utrymmen. I Svensk Standard finns krav på ljudisoleringe mot både angränsade rum och korridor. Särskild nogrannhet krävs om hotellet inhyser en multilokal som kan användas för tex filmvisning eller livemusik då stor risk för störning föreligger. Akustisk projektering handlar även om att dimensionera ventilatinosanläggningen så att ljudnivån i hotellet inte blir otillåtet hög och så att ljud inte vandrar mellan rummen genom kanalsystemet.

I mötesrum där telefonkonferens kan förekomma ställs extra stora krav på god rumsakustik och i konferenssalar krävs som regel att rumsakustiken specialutformas för att fungera i det specifika rummet.