Vi gör ljudmätningar och alla typer av akustikuppdrag.

 

För info eller offert: 
Stockholm: 
070-875 80 33
Malmö:
076-224 21 94
[email protected]

Akustikmiljös referenser

Här finner du referenser till urval av våra projekt. Besök gärna respektive kategori för mer detaljerade referenser och obejktsbeskrivningar.

Stora projekt

Friends Arena - Solna Rådhuset - Stockholm Kungliga Musikhögskolan
arena aik 235 radhuset sthlm 2 kmh cropped

Akustikmiljö har de senaste åren varit inblandade i flera stora byggprojekt. I den här artikeln presenteras ett urval av alla de projekt som finns listade i övriga artiklar med referenser.

Bostäder

Kv Abisko - Norra Djurgårdsstaden Kv Ljusbojen - Östra Hamnen
abisko hamnen2640

Här presenteras referensobjekt för bostäder. De objekt som presenteras har vi antingen utfört ljudmätning på eller projektererat vid byggskedet, ibland både och.

Studios

SVT SR Red pipe studios
SVT sr red pipe studios
     
Berwaldhallen Molotov studios Chimney Group
berwaldhallen molotov studios Chimney Group

Akustikmiljö har genom åren ritat hundratals studios. Detta gör oss sannolikt till Sveriges mest erfarna studioakustiker.

Kontor

Kanalhuset - Hammarby sjöstad München bryggeriet (Skype) Uarda Arenastaden - Stockholm
kanalhuset skype Uarda Arenastaden
Höganäs, huvudkontor    

Kontor kan se ut på många sätt och ha väldigt olika problem. Cellkontor har sällan problem med för hög ljudnivå om bara ljudisoleringen fungerar som det är tänkt och att installationer och trafikbuller klarar de nivåer som föreskrivs av myndigheter. Andra samtal som kan störa är normalt aktuellt.

Skolor

Alviksskolan - Stockholm Manillaskolan - Stockholm Nyköpings högstadieskola
Alviksskolan - Stockholm Manillaskolan Nyköpings högstadieskola
     
Dramatiska Institutet - Stockholm    
Dramatiska Institutet - Stockholm    

Restaurang & Café

Fredsgatan 12 - Stockholm Nosh and Chow - Stockholm Grand hotel - Stockholm
fredsgatan 12 Nosh and Chow Grand hotel - Stockholm
     
Mathias Dahlgren restaurang    
Mathias Dahlgren restaurang    

Restauranger och Caféer har flera lite olika krav som är svåra att balansera mot varandra. Dels skall man kunna samtala med varandra utan att behöva skrika, vilket innebär att ljudnivån inte får bli för hög och att den akustiska behandlingen måste ta hänsyn till taluppfattbarheten.

Hotell & Konferens

Arena Gate - Stockholm Quality Hotel Globe - Stockholm Hotel Kungsträdgården - Stockholm
Arena Gate - Stockholm Quality Hotel Globe - Stockholm Hotel Kungsträdgården - Stockholm

Hotell och konferensbyggnader faller inte direkt under BBR-krav. Det finns dock en anvisning i Svensk standard SS 25268:2007. Miljö & Hälsoskydd i många kommuner menar dock att Hotell bör klara kraven i standarden.

Industri & Forskning

System Air Scania Södertälje hamn
System Air scania Södertälje hamn

LN Akustikmiljö har genomfört en stor mängd projekt inom industri och forskning där det inte bara har inneburit akustiska lösningar av lokaler utan även konstruktion av mätlab och hjälp med konstruktiva lösningar för de produkter man säljer och utvecklar.

Vård & Sjukhus

Nya Lilla Erstagården -Stockholm Stortorp - Stockholm Gotlands Sjukhem
Nya Lilla Erstagården -Stockholm Stortorp - Stockholm  

Lokaler för vård och sjukhus ställer stora krav på hygien och alla akustiska lösningar måste vara lättstädade och icke damm-samlande. De får inte heller kunna ge upphov till mögelpåväxt eller annan bakteriell tillväxt.

Hembio

Akustikmiljö har varit delaktiga i ett antal mycket exklusiva hembioanläggningar, men på grund av att dessa innehavs av privatpersoner i de högre inkomstskikten så vill dessa vara anonyma. Vi kan därför inte ange deras namn eller bilder. Vi har även utfört bioanläggningar som påminner i storlek om exklusiva hembio. Där kan nämnas ett flertal till SVT, KMH, Riviera, Chimney och nu under byggnad Netent.

Kyrkor och slott

För kyrkor och slott gäller att man absolut inte får påverka eller förstöra de antikvariska värdena. Detta ställer stora krav på fantasin och trots stora svårigheter vara kostnadsmedveten.

Rumsakustik - Akustik i ett Kapell

Kultur och Musik

Artipelag - HÅLLUDDEN, VÄRMDÖ Audiorama - SKEPPSHOLMEN  
Artipelag - HÅLLUDDEN VÄRMDÖ Audiorama - SKEPPSHOLMEN  

Kultur och musik skiljer sig mot mycket annat på grund av att det mesta av mätvärden och andra myndighetskrav är ganska ointressanta annat än vad det gäller störningar till omgivning.

Sport och idrott

Akustikmiljö har varit delaktiga i en mängd olika anläggningar för sport och idrott. Det kan gälla bullerspridning till omgivning, taluppfattbarhet inom anläggningen, för höga eller för låga ljudnivåer vid evenemang.