Vi gör ljudmätningar och alla typer av akustikuppdrag.

 

För info eller offert: 
Stockholm: 
070-875 80 33
Malmö:
076-224 21 94
[email protected]

Replokal och Inspelningsrum

Akustikmiljö har konstruerat många studios och replokaler, för mer info se våra referenser. Vi vänder oss både till den profesionella studion med de absolut högsta kraven på aksutik och klangbalans (läs mer här), men även till det nystartade bandet med begränsad budget som vill kunna repa utan att störa sina grannar.

När man bygger replokaler och inspelningsrum finns det två saker som är mycket viktiga att tänka på:

- Ljudisolering

- Rumsakustik

Nedan finns mer information om ljudisolering och rumsakustik, det kanske låter avskräckande och dyrt med allt man behöver tänka på innan man bygger sitt eget musikrum, men vi vet att det blir ännu mycket dyrare om man inte väger in dessa faktorer från början. I synnerhet ljudisolering kan bli mycket besvärligt och kostsamt att åtgärda i efterhand. Det som krävs för att bygga ett bra rum för att spela musik är plats. Ljudisolering och rumsakustik äter upp ungefär en halvmeter i varje dimension.

Ljudisolering

Ljudisolering avgör hur mycket ljud som tränger ut ur rummet. Bra ljudisolering kräver en tung och tät konstruktion. En vanlig missuppfattning är att olika värmeisolerings-material (mineralull, cellplast, etc.) är ljudisolerande, men dessa material behövs likväl eftersom de är ljudabsorberande. För replokaler är det oftast viktigt med bra ljudisolering för att inte störa grannar, angränsande verksamhet eller andra replokaler inom samma verksamhet. För inspelningsrum är det oftast viktigt med bra ljudisolering för att inte störande ljud ska förstöra en inspelning.

Ljudnivån vid rep och inspelning av musik ska enligt Socialstyrelsen inte överskrida 100 dB(A) ekvivalent ljudnivå eller 115 dB(A) maximal ljudnivå. Den som själv spelar musik vet nog att dessa nivåer kan överskridas, speciellt i basen där nivåerna kan var mycket högre. dB(A) är inte en särskilt bra måttenhet eftersom den tar dålig hänsyn till låga frekvenser. Av denna anledning så fungerar normala ljudisoleringsmätningar och ljudisoleringsvärden dåligt när man talar om musikrum. Det krävs speciell kunskap för att lyckas skapa god ljudisolering.

Vill man åstadkomma bra ljudisolering för att kunna spela musik med höga ljudnivåer eller elförstärkt musik måsta man bygga rum i rum, med andra ord en flytande kostruktion eller ett flytande rum. Principen är att ha två stycken ljudisolerande skal som inte får ha någon kontakt med varandra. Det inre rummet konstrueras med speciella vibrationsdämpare på vilka golvet byggs och som i sin tur sedan väggar och tak står på. Flytande rum bör byggas med minst tre lager gips och isolering. Genomföringar för ventilation och el måste göras med speciella "knep" för att inte ljudläckage ska uppstå. Dörrar och tätning runt dörrkarm innebär också en kritisk punkt för ljudisoleringen.

Rumsakustik

Rumsakustik beskriver klangbalansen i rummet. Bra rumsakustik kan åstadkommas på många olika sätt men grundprinciperna är enkla och relativt få.

Man skall undvika hårda parallella ytor. Det inebär att ett rektangulärt rum ska ha två ljudabsorberande väggar i vinkel med varandra och ljudabsorption i taket.

Tjockleken på ljudabsorbenter är avgörande för vilket frekvensområde man vill dämpa. Ett större avstånd mellan ljudabsorbent och vägg dämpar lägre frekvenser medans en tunn absorbent som sitter direkt på väggen endast dämpar mycket höga frekvenser. I rum där man spelar musik alstras ofta mycket bas och för att få en jämn klang i rummet krävs att ljudabsorptionen får ta mycket plats. I inspelningsrum kan man utveckla detta och dela upp rummet i tre delar: en klangrik del, en halvdämpad del och en dämpad del. Genom olika perforeringsgrader i ytskikten kan man åstadkomma en mycket god klangbalans.

Funderar du/ni på att bygga ett inspelningsrum eller en replokal eller varför inte ett kombinerat rum?

Tveka inte att höra av er med frågor, kontakta Akustikmiljö.